A4’tje of A4-tje , apostrof of koppelteken?

Wanneer gebruik je een koppelteken, wanneer een apostrof. En zijn er woorden waarbij je ze allebei kunt gebruiken? Vragen die te pas en onpas opduiken. Te pas = bij letterwoorden met een of meer hoofdletters, afkortingen, initiaalwoorden, cijfers en symbolen. De meest simpele regel is:

    bij samenstellingen gebruik je een koppelteken
    bij afleidingen gebruik je een apostrof

Nu is niet voor iedereen het onderscheid tussen samenstelling en afleiding duidelijk. Een samenstelling is een combinatie van zelfstandige woorden. Woorden dus, die je ook los van elkaar kunt gebruiken. Boodschappentas, kerstnacht, tv-gids. Een afleiding bestaat uit een zelfstandig woord plus een voor- of achtervoegsel. Kundig, verwantschap, A4’tje.

Samenstelling en koppelteken gaat zo:

• $-teken
• 5%-regeling
• 65-plusser
• pc-problemen
• tl-buis
• A4-formaat
• Word 7-bestand

Afleiding en apostrof gaat als volgt:

• 6’je
• 65+’er
• PvdA’er
• sms’en
• x’en
• A4’tje

Terug naar de vraag wat de juiste spelling is: A4’tje of A4-tje. Daar zit het venijn … Als je A4’tje afbreekt aan het eind van een regel schrijf dan wel een koppelteken. Het koppelteken verdringt de apostrof: A4-tje en ook: 50+-er, PvdA-er, wc-tje.

Reageren? Mail of twitter

Comments are closed.