Leven of bewegen

Wat is een ‘beweging’ meer dan een verplaatsing van je lichaam? Dat vroeg ik me af toen ik vernam dat de kankerpatiëntenorganisatie NFK voortaan naar de naam ‘Levenmetkanker-beweging’ luistert.

Definities

Eerst maar eens wat definities erbij. Dan blijkt het fenomeen ‘sociale beweging’ breder dan ik wist of vermoedde. Mijn enge associatie van bewegen met het veranderen van houding of plaats lijkt een tunnelvisie. Ik beweeg nu eenmaal letterlijk veel en dat leidt tot begripsvernauwing.

Sociale beweging

Een sociale beweging, begrijp ik, kun je zien als een diffuus netwerk van groepen mensen en organisaties die sympathie hebben voor een bepaald ideaal en doel. Een geestelijke stroming of organisatie die gespecialiseerd is in een thema. Een beweging, zo luidt het, organiseert activiteiten op het vlak van sensibilisatie, educatie en sociale actie met het oog op maatschappelijke verandering.

Samen strijden?

Vakbeweging of vrouwenbeweging, dat zijn bekenden. Daarbij heb ik strijdlustige beelden, beelden van verzet tegen maatschappelijke onrechtvaardigheden. Samen strijden. Minder bekend zijn mij bijvoorbeeld de Soefi Beweging (opgericht in 1917) of de Beweging van Niet-Gebonden Landen (landen die zich niet gebonden voelden aan de twee grote bestaande blokken uit de Koude Oorlog). En daar komt dus nu de Levenmetkanker-beweging bij.

Eenparig

Behalve definities kwam ik de term eenparige beweging tegen. Een beweging waarvan de snelheid in grootte en in richting niet verandert en dus niet versnelt of vertraagt. Eenparigheid klinkt als log bewegend in een en dezelfde richting, zonder bij te sturen of te reageren op de omgeving. Dat lijkt me voor een sociale beweging ongewenst. Zodra de beweging eenparig is, is zij overbodig. Ik hoop op snelle eenparigheid van deze jongste loot aan de stam van bewegingen.

Reageren? Mail of twitter

Comments are closed.