Digitale zorg: nieuwe religie?


 

Van persoonlijk naar e-contact

Is digitale zorg de nieuwe religie? Lost het alle problemen in de zorg op, van kostenstijging tot personeelsgebrek? Was het maar waar. Het zou waar zijn als digitale zorg – of eHealth – niet meer was dan het vervangen van persoonlijk contact tussen patiënt en zorgverlener door e-consult. Als het niet meer was dan een sms of e-mail in plaats van een afspraak om de uitslag van je bloedonderzoek te horen. Gelukkig is digitale zorg veel meer.
Wie denkt dat het slechts een vervanging is van het directe gesprek tussen patiënt en arts, doet de breedte van het veld ernstig tekort. En hecht wellicht te veel waarde aan dat directe gesprek. Heb je net de diagnose eierstokkanker gehoord, dan ben je zo in shock dat de rest van het gesprek waarschijnlijk langs je heen gaat. Fijn, als je op een later moment die informatie online kunt teruglezen, en contact kunt opnemen – per e-mail, videocommunicatie of via chat – met de specialist in het ziekenhuis die je vragen direct kan beantwoorden.

Digibeet of digitijger

Kortom: waar de patiënt behoefte aan heeft, dat moet voorop staan bij alle ontwikkelingen in digitale zorg. Iedere patiënt is anders, heeft andere wensen en vaardigheden. De een kan lezen en schrijven met sociale media en voelt zich ook thuis in een online omgeving. Anderen staan daar huiverig tegenover of missen simpelweg kennis en vaardigheden. Maar, digibeet of digitijger, beide patiënten willen, kort na hun diagnose, makkelijk en snel contact kunnen hebben met een specialist of verpleegkundige. Via Skype, chat of per telefoon.

Digitale zorg is méér

Wat digitale zorg meer biedt dan deze uitbreiding van het persoonlijke contact, daarin ligt de waarde voor álle patiënten. Daarom is ‘ja’ het enige juiste antwoord op de vraag of digitale zorg voor iedereen geschikt is. eHealth is namelijk ook de registratie van medische gegevens in een elektronisch patiëntendossier. En ook het online lotgenotencontact om ervaringen te delen met medepatiënten. En het online beoordelen van zorgaanbieders door patiënten. Of het elektronisch voorschrijven van medicijnen (van arts naar apotheker). Of de inzet van robotica bij operaties.

Hamvraag: waar heeft patiënt behoefte aan?

Voor de kankerpatiëntenbeweging staat bij alle ontwikkelingen één ding voorop. Waar heeft de patiënt baat bij, waar heeft hij behoefte aan. Het gaat niet om wat er technisch mogelijk is: niet alles wat kan, is gewenst. Bij iedere ontwikkeling is de hamvraag: wordt de patiënt hier beter van? Een nieuwe religie is eHealth dus niet. Het ontleent zijn bestaansrecht aan de meerwaarde voor de door de patiënt ervaren kwaliteit van de zorg.

Reageren? Twitter of laat een boodschap achter

Leave a Comment