Opleiden? Doen!


Een mens is nooit te oud om iets te leren. Deze volkswijsheid heeft bijval gekregen uit de hoek van managers. Uit onderzoek blijkt namelijk dat managers gebaat zijn bij extra opleidingen. Opleiden loont.

Van alle opleidingen thuis
Het onderzoek past goed in mijn straatje. Na een universitaire opleiding, een in-service opleiding in de zorg, een halve hbo-opleiding, een universitaire master, diverse en uiteenlopende korte cursussen en trainingen, ben ik nog lang niet verzadigd. Alle opgedane kennis wend ik aan in mijn werk. Zo wordt mijn werk alleen maar beter en leuker. Daar prijs ik mij met regelmaat gelukkig mee.

Schisma
In mijn omgeving – steeds meer vijftigplussers – doet zich langzaam een schisma voor. Zij die menen dat ze al lang uitgeleerd zijn en kunnen teren of wat het leven hen al geleerd heeft. En zij die het credo ‘een dag niet geleerd is een dag niet geleefd’ aanhangen. Voor die laatsten is er dus goed nieuws.

Leren = innoveren
Ook schijnt leren een positieve impuls aan vernieuwing te geven. Citaat: ‘Tien jaar werken laat het innovatief vermogen toenemen met 43 procent. Tien jaar opleiding leidt tot een toename van 112 procent.’ Wat moet ik daar nog aan toevoegen? Dan reken ik verzuurden en mopperaars even niet mee. Inderdaad: een mens is nooit te oud…

 

Leave a Comment